Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie jest szkołą publiczną, nie obwodową i działa na podstawie:

  • Statutu Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie z dnia 30 sierpnia 2020 r.
  • Uchwały nr V/46/15 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 17 lutego 2015 r. w w sprawie wyłączenia Sportowej Szkoły Podstawowej przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie z Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 i ul. Rydla 49 w Szczecinie oraz utworzenia Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, w skład którego wchodzą Sportowa Szkoła Podstawowa przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie oraz Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40 w Szczecinie,
  • Uchwały nr XXVIII/703/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • Uchwały nr IV/97/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia  26 lutego 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie,
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197 ze zmianami),
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zmianami),

 

metryka

Wytworzył Data utworzenia Data ostatniej zmiany Liczba odsłon
slewandowski 08/09/2020 - 09:50 22/03/2022 - 09:22 109

Rejestr Zmian

Zmiana Autor Status
22/03/2022 - 09:22 slewandowski Opublikowany
08/09/2020 - 09:50 slewandowski Opublikowany